انجیر، ترمینال قدرتمند تکنولوژی

نرم‌افزارهای پرکاربرد که به‌مانند جزیره‌ای مستقل عمل می‌کنند در ترمینال انجیر به یکدیگر متصل می‌شوند که نتیجه‌ی آن خلق گردشکارهای خودکار و یکپارچه است.

انجیر، ترمینال قدرتمند تکنولوژی

مطالب منتخب سردبیر

گزارش فعالیت‌های جدید انجیر بیشتر کمک‌تان می کند