انجیر داده‌های سازمان‌ها و کسب‌وکارها را دریافت کرده و با تولید و توزیع نوین اطلاعات معنادار سازمان و کسب‌وکار شما را متحول می‌کند.

shapeshapeshape
Hero
About

دانشنامه‌ی اصطلاحات انجیر

ما در روز بعد از انفجاز اطلاعات زندگی می‌کنیم. حالا هر کاری، بله... هر کاری با مدیریت اطلاعات محقق می‌شود. حتی کارهای کاملا اجرایی، با تولید و تزویع اطلاعات دقیق راحت‌تر و بهینه‎‌تر از گذشته انجام می‌شوند.

تکنولوژیانجیر چیست؟

انجیر از تکنولوژی به‌روز iPaaS استفاده می‌کند. iPaaS فناوری مخصوص مدیریت اطلاعات است که دسترسی، تولید و توزیع داده‌ها را زیرورو کرده است. دنیای دیجیتال با تکنولوژی iPaaS در آستانه‌ی تحولی بزرگ قرار دارد.

0%
عقب ماندید؟

چرا از بازار عقب ماندید؟

شما دیرتر از دیگران به داده‌های بازار دسترسی پیدا می‌کنید، یک. و دیرتر از دیگران داده‌های مهم را تحلیل و آنالیز می‌کنید، دو. انجیر به صورت لحظه‌ای اطلاعات مهم را در اختیار شما می‌گذارد و اطلاعات و داده‌های به‌روز را با پیشرفته‌ترین ابزار تحلیل می‌کند.

چرا هوش مصنوعی به کارتان نیامده است؟

شما دستیار و ایجنت حرفه‌ای هوش مصنوعی ندارید. شاه‌کلید استفاده از هوش مصنوعی ساخت دستیاری است که درخواست‌های شما را درک کرده و زبان هوش مصنوعی را نیز بلد باشد. شما می‌توانید با انجیر می‌توانید دستیار و ایجنت حرفه‌ای همه‌ی هوش‌های مصنوعی را بسازید.

About

گردش‌کار نظام وظیفه‌ای تکرارپذیر کارمندان است. گردش‌کار ذات ‌چند‌ضلعی دارد که یک ضلع آن ماموریت مشخص شده و اضلاع دیگر آن کارمندان و مدیران و کیفیت انجام ماموریت است. گردش‌کار هر چند اصالت اجرایی دارد، اما با تولید و توزیع درست اطلاعات می‌توان ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین گردش‌کار را خودکار و یک‌پارچه به فرجام رساند.

گردش‌کار شخصی و گروهی را با قوه‌ی انجیر متحول کنید

تصویر ساختن گردش کار در پلتفرم خودکارسازی انجیر
Dotted
سوالات متداول

وارد دفترچه سوالات انجیر شوید