انسان؛ نیروی غیرقابل‌کنترل؟ ماجرا با انجیر عوض‌شده است

انجیر دستیار حرفه‌ای منابع انسانی دارد. کارشناسان منابع انسانی با استفاده از این دستیار می‌توانند مدیریت نوین منابع انسانی را راه‌اندازی کرده و تجربه‌ی جدیدی از نظام اداری را تجربه کنند.


استفاده‌ی بهینه از زمان کاری

دیگر نیازی نیست که کارمندان شما وقت خود را صرف گزارش‌دهی‌های دستی کنند. انجیر به شما کمک می‌کند تا با جمع‌آوری خودکار داده‌ها به‌صورت لحظه‌ای، از عملکرد هر کارمند آگاه و با استفاده از داده‌های دقیق، سیستم‌های تشویق و تنبیه مؤثری را پیاده‌سازی کنید.

About

هماهنگ‌سازی سریع با فرهنگ سازمانی

فرآیندهای آن‌بوردینگ و آف‌بوردینگ کارکنان با انجیر بسیار ساده و خودکار می‌شود. کارمندان جدید به سرعت با فرهنگ و ترافیک کاری سازمان هماهنگ شده و در جریان اطلاعات لازم قرار می‌گیرند. همچنین در فرآیند آف‌بوردینگ با سرعت و دقت بیشتری اطلاعات را از دسترس خارج می‌کنید.

About

آموزش سریع و مؤثر کارکنان

انجیر به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارهای آموزشی مدرن، نیروهای خود را به‌سرعت آموزش دهند و به‌روز نگه دارند؛ پروژه‌های جدید سازمانی احتمالا به مهارت‌های جدید جزئی نیاز داشته باشد که با این سیستم مدرن آموزشی می‌توان، نیروها را به سرعت با مهارت مورد نیاز آشنا کرد.

About

قابلیت‌های انجیر در حوزه‌ی منابع انسانی