به‌روز باشید؛ مدیریت منابع انسانی به شکل جدید

آموزش، نظارت و کنترل نیروی انسانی به سبک سنتی یکی از امور بسیار دشوار و پرهزینه در سازمان‌هاست. انجیر راه‌حل‌ دیجیتال نوینی دارد که مدل جذب و استخدام نیرو را دگرگون می‌کند.


آیا لازم است استخدام و آماده‌سازی خیلی زمان ببرد؟

قطعاً که نه! با خودکارسازی هوشمند، بهترین نیروها را در اسرع وقت جذب می‌کنید و کارهای دستی و تکراری را از آموزش و آنبردینگشان کنار می‌زنید.

About

آنبردینگ کارمند در ابعاد بزرگ‌تر

تنها با چند کلیک، کارمندان جدید را به سیستم‌های منابع انسانی، مالی و همچنین برنامه‌های مربوط به نقش خاص خود اضافه کنید تا اطلاعات نیروهای جدید در تمامی سیستم‌ها به‌طور خودکار به‌روزرسانی شود.

About

تجربه‌ای دل‌نشین برای کارمندانتان رقم بزنید

کارمندان خود را از اطلاعات اضافی در امان نگه‌دارید، اصطکاک بین نیروی انسانی را به حداقل برسانید و زمان کارمندانتان را برای کارهای خلاقانه توسعه دهید.

About

قابلیت‌های انجیر برای جذب و استخدام